Παρακράτηση συντάξεων ασθενών από τις ψυχιατρικές δομές

Posted on March 3, 2012 by

1


Με το νόμο 4052/2012 που ψηφίστηκε από τη Βουλή την 1η Μαρτίου 2012, το Υπουργείο Υγείας δίνει τη δυνατότητα στις δομές των ΝΠΙΔ, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Ψυχαργώς” και χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, να παρακρατούν ποσοστό επί των συντάξεων των φιλοξενουμένων σε αυτές.

Η επίμαχη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 30 αναφέρει: ” Τα άτομα, τα οποία τοποθετούνται σε μονάδες και προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, που παρέχονται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του παρόντος νόμου και μόνο για τις δομές των οποίων η λειτουργία τους έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψής τους για όσο χρόνο διαμένουν στις δομές αυτές, με ποσοστό επί της σύνταξης την οποία λαμβάνουν. Τα Ν.Π.Ι.Δ. ελέγχονται ετησίως από ορκωτό ελεγκτή για το ποσό που συγκεντρώθηκε και τον τρόπο διαθέσεώς του, την έκθεση του οποίου υποχρεούται να υποβάλλει η διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ. μέχρι 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Ν.Π.Ι.Δ. με την υποχρέωση αυτή η κρατική επιχορήγηση διακόπτεται. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κλιμακωτά ανάλογα με τη σύνταξη του κάθε περιθαλπόμενου, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του, το όργανο ελέγχου και διαχείρισης των χρημάτων αυτών, πού δαπανούνται τα χρήματα αυτά και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Αντίθετοι όροι στις συναφθείσες συμβάσεις των εν λόγω φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με τους ασφαλιστικούς φορείς δεν ισχύουν.”

(Εδώ θα βρείτε το ΦΕΚ του σχετικού νόμου)

Αντίστοιχη διάταξη έχει ψηφιστεί από τον Ιούλιο του 2011, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, για τις στεγαστικές δομές των ΝΠΔΔ, όπου προβλέπεται να κατακρατείται ποσοστό επί της σύνταξης από 40-80%!

Με το νόμο αυτό ουσιαστικά ιδιωτικοποιείται η παροχή ψυχικής υγείας από τις ΜΚΟ. Το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί με αυτό τον τρόπο να καλύψει την περικοπή του 55% των προϋπολογισμών των παραπάνω φορέων, μετακυλίοντας το βάρος της λειτουργίας των ψυχιατρικών δομών στον ασθενή-πελάτη. Αυτό θα έχει σαν πρώτη άμεση συνέπεια την επιλογή των ασθενών με βάση το ύψος της σύνταξής τους. Είναι φανερό πως οδηγούμαστε στην ιδιωτικοποίηση της παροχής ψυχικής υγείας, που πλέον θα απολαμβάνουν μόνο όσοι έχουν αρκετά μεγάλη σύνταξη προκειμένου να μπορούν να καλύψουν μόνοι τους τα έξοδα διαβίωσής τους σε αυτές τις δομές.

Η νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση της πολιτικής της κυβέρνησης είναι αδιαμφισβήτητη. Όλοι οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, κατ’ εφαρμογή των μνημονίων – και όχι μόνο, δείχνουν ότι βασικός στόχος τους είναι η διάλυση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του συστήματος υγείας και πρόνοιας και η ισοπέδωση του κοινωνικού κράτους. Αυτή εξάλλου είναι και μία από τις πρώτες επιταγές του Δ.Ν.Τ. σε όσες χώρες επέδραμε.

Τον εχθρό τον ξέρουμε. Τι θέλει να κάνει επίσης. Το ζητούμενο είναι πώς αντιστεκόμαστε εμείς σε αυτό. Πώς θα εμποδίσουμε την εφαρμογή αυτού του μέτρου; Πώς θα μπλοκάρουμε την ιδιωτικοποίηση ενός ακόμα τομέα του κοινωνικού κράτους;

Μας αφορά όλους. Και όλοι μαζί πρέπει να αντιδράσουμε. Οι υπεύθυνοι και οι εργαζόμενοι σε αυτές τις δομές, οι οργανώσεις των ληπτών ψυχικής υγείας, οι τοπικές κοινωνίες, ο σύλλογος εργαζομένων του Υπουργείου Υγείας, ο κάθε εργαζόμενος ξεχωριστά (ιδιαίτερα όσοι εργάζονται στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας) και η αρμόδια Διευθύντρια.

Τώρα θα φανεί αν είμαστε μέρος του προβλήματος ή της λύσης.