Απάντηση του Γ.Γ. Πρόνοιας στο κείμενο των εργαζομένων της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας

Posted on March 23, 2012 by

2


Στις 12/3/2012 το σύνολο των εργαζομένων στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας υπέβαλαν το εξής υπόμνημα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου (https://aristotelous17.wordpress.com/2012/03/12/%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82/)

Σήμερα, οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης της Ψυχικής Υγείας έλαβαν την παρακάτω απάντηση από το Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας, Γιώργο Κατριβάνο.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, εκφράζουμε την έκπληξή αλλά και τον προβληματισμό μας για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι υπογράφοντες για τη διαχείριση των συντάξεων των φιλοξενουμένων σε δομές ψυχικής υγείας.

Θα ήταν επίσης ιδιαίτερα ενδιαφέρον αν είχε επιδειχθεί ο ίδιος προβληματισμός μέχρι τώρα και αν είχαν υποβληθεί και ανάλογες προτάσεις για καταγγελίες που είχε λάβει η διεύθυνσή σας σχετικά με:

– τον τρόπο διαχείρισης των εσόδων των ασθeνών με αδιαφανείς ή και παράνομες διαδικασίες από ορισμένες δομές ΝΠΙΔ, στις οποίες φιλοξενούνται

– τον τρόπο συναλλαγής ορισμένων δομών με τις οικογένειες των ασθενών, οι οποίες συχνά γίνονται θύματα εκβιασμού ή παράτυπων απαιτήσεων

– τον τρόπο διαχείρισης των εσόδων των ασθενών από τις οικογένειές τους προς ίδιον όφελος και όχι του ασθενή

– την ανυπαρξία οποιουδήποτε μέσου εξασφάλισης ότι μέρος τουλάχιστον των εσόδων των ασθενών θα χρησιμοποιείται προς ίδιον όφελος των ίδιων

Είναι απορίας άξιο πως κρίνεται ως αμφιβόλου νομιμότητας και συνταγματικότητας η, για πρώτη φορά, θέσπιση νομοθετικής διάταξης με την οποία, τα ΝΠΙΔ ελέγχονται ετησίως από ορκωτό ελεγκτή για το ποσό που συγκεντρώνουν και τον τρόπο διάθεσής του, και όχι ο μέχρι τώρα έλεγχος της χρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης των ΝΠΙΔ.

Η συγκεκριμένη διάταξη δεν αποβλέπει στην ενίσχυση της χρηματοδότησης των δομών ούτε στην υποκατάσταση των υποχρεώσεων του κράτους,  αλλά στη στοιχειώδη εξασφάλιση ότι τα οικονομικά μέσα των ασθενών θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των δικών τους αναγκών και όχι προς όφελος τρίτων.

Είναι προφανές ότι άσχετα από την καταβολή των νοσηλείων, η χορήγηση της σύνταξης προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης του δικαιούχου ανεξάρτητα υπό ποιες συνθήκες ο ίδιος ζει. Επομένως, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι σε συνθήκες προστατευμένης διαβίωσης, ο κάθε ασθενής εξακολουθεί να απολαμβάνει τη δυνατότητα να διασφαλίζεται ότι τα ατομικά του εισοδήματα θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των προσωπικών του αναγκών.

Είναι επίσης γνωστό ότι οι χρήστες υπηρεσιών υγείας και οι οικογένειές τους διαθέτουν αρκετά ικανή οργάνωση και επροσώπηση ώστε να υποβάλλουν οι ίδιοι τις οποιεσδήποτε αντιρρήσεις ή προτάσεις τους.

Ο Γ.Γ. Πρόνοιας

Γ. Κατριβάνος

Θα ακολουθήσει απάντηση των εργαζομένων.