Καταγγελία της ΑΔΕΔΥ

Posted on November 18, 2011 by

1


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Οι μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης για απολύσεις εκατοντάδων – χιλιάδων υπαλλήλων μέσω εφεδρείας ή προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας συνεχίζονται. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Καταγγέλλουμε τη νέα πολιτική της τρομοκρατίας και των απειλών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκβιάζει και πανικοβάλει τους εργαζόμενους να αναγνωρίσουν, εδώ και τώρα, όποια εργασιακή προϋπηρεσία έχει ο καθένας, προκειμένου να τους εντάξουν άμεσα και πρόωρα σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα.

Προκαλείται και πάλι ο σεβασμός και η τήρηση της συνταγματικής και νομοθετικής νομιμότητας.

Αυτός ο εκβιασμός που επιχειρεί το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι απόλυτα παράνομος, αφού η όποια εγκύκλιος κυκλοφορεί στις υπηρεσίες και καλεί τους υπαλλήλους να αναγνωρίσουν την προϋπηρεσία τους τώρα, διαφορετικά δεν θα υπάρξει δικαίωμα αναγνώρισης στο μέλλον, δεν νομιμοποιείται από καμία νομοθετική ρύθμιση.

Απεναντίας ο κάθε εργαζόμενος όπως και νομοθετικά ισχύει, έχει το αποκλειστικό δικαίωμά να αναγνωρίσει ή όχι την προϋπηρεσία του, όποτε αυτός εκτιμήσει και όσο χρόνο θέλει ο ίδιος.

Μετά από αυτό καλούμε τον κ. Υπουργό να αποσύρει αμέσως αυτή την παράνομη εγκύκλιο και να σταματήσουν οι απαιτήσεις των υπηρεσιών για την υποχρεωτική αναγνώριση της προϋπηρεσίας.

Ενημερώνουμε επίσης τους συναδέλφους ότι δεν υποχρεούνται να υπακούσουν σε παράνομες, προφορικές ή γραπτές εντολές, όπως η παραπάνω αναφερθείσα εγκύκλιος.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Posted in: ΑΔΕΔΥ